โครงการเคฟ ศาลายา เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556025371 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่โครงการประมาณ  4-2-51.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9380,9381,2639, 2640,2641,2642,148880 ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร  เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 588 ยูนิต และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม 2565 ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 39/2564 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565

 1. รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. เงื่อนไขการจอง 999 บาท ทำสัญญา 9,001 บาท สำหรับ Type Studio – 1 Bed Exclusive
  2. เงื่อนไขการจอง 999 บาท ทำสัญญา 19,001 บาท สำหรับ 1 Bed Plus  – Vertical Suite ห้องราคาปกติ ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท 
  3. สำหรับลูกค้าจองและทำสัญญา ภายใน 30 กันยายน 65 โดยชำระเงินจอง และสัญญา ตามเงื่อนไขการชำระแต่ละยูนิตที่จองซื้อ ตามข้อ 1.1-1.2 จะได้รับยกเว้นค่างวดดาวน์ตามเงื่อนไขการชำระงวดดาวน์ปกติของแต่ละยูนิตที่จองซื้อ
 2. ค่าแนะนำ FGF & MGM
  2.1 สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเก่าของ AssetWise ,  พนักงาน AssetWise , Blogger  , Influencer , Agent และ Direct Sales ที่จองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 รับค่าแนะนำ 30,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 9 งวด หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มมูลค่า 20,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  (งบฝ่ายขาย)
 3. โปรพิเศษ ส่งเสริมการขาย One Deal One Price ทุกชั้นราคาเดียว รายละเอียดดังนี้
  ราคา 1.65 ลบ. จำนวน 8 ห้อง ได้แก่ ห้อง A212, A312, A433, A702, A703, A734, C209, C409
  ราคา 1.75 ลบ. จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้อง A325, A512, A612, A733, A735, B219, C232, B319, C314
  ราคา 1.80 ลบ. จำนวน 27 ห้อง ได้แก่ ห้อง A425, A525, A320, A332, A335, A336, A338, B420, B422-424, B426-428, B430, B432-438, B519, B530, B531, B629, C217
  ราคา 1.85 ลบ. จำนวน 40 ห้อง ได้แก่ ห้อง A213-217, A312, A625, B315, B520-522, B524, B526, B527, B532-534, B536, B538, B619-628, B630-635, B637, B638, C218, C318, C417
  ราคา 1.90 ลบ. จำนวน  9 ห้อง ได้แก่ ห้อง A218, A314-317, A413, B606, C418, C517
  ราคา 1.95 ลบ. จำนวน 18 ห้อง ได้แก่ ห้อง A210, A211, A318, A401, A414-418, A513-517, A613, C518, C617, C618
 4. ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี ( ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ )
 5. โปรพิเศษจองออนไลน์
  เฉพาะลูกค้าที่จองผ่าน Online ตั้งแต่ วันที่  28 พฤกษาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ได้รับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท *ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด   

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.