ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ เคฟ ศาลายา

โครงการเคฟ ศาลายา เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556025371 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่โครงการประมาณ  4-2-51.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9380,9381,2639, 2640,2641,2642,148880 ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร  เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 588 ยูนิต และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2565 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบีจำกัด(มหาชน) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพจริงและบรรยากาศจริง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 

 1. รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. เงื่อนไขการจอง 999 บาท ทำสัญญา 9,001 บาท สำหรับ Type Studio – 1 Bed Exclusive
  เงื่อนไขการจอง 999 บาท ทำสัญญา 19,001 บาท สำหรับ 1 Bed Plus  – Vertical Suite
  2. เงื่อนไขการจอง พร้อมทำสัญญา 3,000 บาท ทุกยูนิต
  3. ห้องราคาปกติ ส่วนลดสูงสุด 660,000 บาท 
  4. สำหรับลูกค้าจองและทำสัญญา ภายใน 31 มกราคม 65  โดยชำระเงินจอง และสัญญา ตามเงื่อนไขการชำระแต่ละยูนิตที่
  จองซื้อ ตามข้อ 1.1-1.2 จะได้รับยกเว้นค่างวดดาวน์ตามเงื่อนไขการชำระงวดดาวน์ปกติของแต่ละยูนิตที่จองซื้อ
 2. ค่าแนะนำ FGF & MGM & B2B
  2.1 สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเก่าของ AssetWise ,  พนักงาน AssetWise , Blogger  , Influencer , Agent และ Direct Sales ที่แนะนำลูกค้ามาจองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (งบฝ่ายขาย)
  2.2 สำหรับ บุคคลทั่วไป, ร้านค้า, ร้านอาหาร, องค์กร, มหาวิทยาลัย ที่แนะนำลูกค้ามาจองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (งบฝ่ายขาย)
 3. โปร Magical Time รายละเอียดดังนี้
  3.1 ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ( มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท )
  3.1.1  ค่าธรรมเนียมการโอน
  3.1.2  ค่ามิเตอร์น้ำ 
  3.1.3  ค่าเบี้ยประกันอาคาร
  3.1.4 ค่าส่วนกลาง 1 ปี
  3.1.5 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาษี แสตมป์ อากร
  3.2 เครื่องใช้ไฟฟ้า 12 รายการ ( มูลค่ารวม 100,000 บาท )  / Gift Voucher Cen Pay
  3.3 ราคาเริ่ม 1.65 ลบ. จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง A402, B229, C209
  3.4 โปรพิเศษจองออนไลน์ เฉพาะลูกค้าที่จองผ่าน Online ตั้งแต่ วันที่  1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566  ได้รับส่วนลดเพิ่ม 
  3.5 หมายเหตุ ส่วนลดที่หักตามวงเงินโปรโมชั่นแล้วทั้งหมดแล้ว สูงสุดต้องไม่เกิน 660,000 บาท และต้องมีราคาขายไม่ต่ำกว่าราคา Base Price รายการส่งเสริมการขาย ข้อ.1-4 เป็นงบฝ่ายขาย

** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

*** โปรโมชั่นลุ้นรถ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและ Campaign ลุ้นรถได้ที่ เว็บไซต์ www.AssetWise.co.th *ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด