โครงการเคฟทาวน์ โคโลนี่ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192720 เลขที่ดิน 58 เจ้าของโครงการ บริษัท บียู เรียลเอสเตท  จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561174672 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน  หนึ่งล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 10-0-87 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,083 ยูนิต อยู่ระหว่างการขออนุมัติ อีไอเอ และขออนุญาตก่อสร้าง คาดเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ตุลาคม 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มีนาคม 2567 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า