ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Island

โครงการเคฟทาวน์ ไอส์แลนด์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 33555,192722,192723 เจ้าของโครงการ บริษัท บียู เรียลเอสเตท  จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561174672 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน  หนึ่งล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 17-1-77.8 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 7 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,770 ยูนิต ผ่านการของอนุญาตการก่อสร้าง(EIA) คาดเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มกราคม 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม 2567 จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อมีหน้าที่ชำระเงินค่ากองทุนและส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า